Plansearchbv - MAATSCHAPPIJ

Activiteiten:

 • Ministerie van Defensie - als reserve-majoor oproepbaar voor Min. v. Def.
 • Buurtvereniging ‘De Diana’ - (mede)oprichter en tevens voorzitter
 • O.B.S. De Regenboog - voorzitter medezeggenschapsraad
 • SC Bemmel (voetbalclub) - jeugdleider voetbalteams beide zoons
 • Wijkplatform Bemmel-West - oprichter en tevens voorzitter
 • Kopersvereniging ‘Aalscholver’ - penningmeester kopers nieuwbouwwijk
 • Rotary Lingewaard - lid van de programmacommissie
 • Tennisclub Bemmel - lid van de jeugdcommissie
 • SC Bemmel (voetbalclub) - bestuurslid jeugdzaken/fondsenwerving
 • SC Bemmel (voetbalclub) - voorzitter
 • Mede initiatiefnemer Swim to Fight Cancer Nijmegen (Stg. Fight Cancer)

Netwerken

 • VOINT / VOLD - officiersvereniging Intendance/logistiek
 • Mars en Mercurius - vereniging voor ex-militairen
 • Industriële Kring Nijmegen - bedrijvennetwerk regio Nijmegen
 • Businessclub OSRN NEC - combinatie sportief plezier + netwerken
 • Businessclub SC Bemmel - lokaal bedrijvennetwerk Bemmel
 • Rotary Lingewaard - combinatie netwerk en goede doelen
 • Corps Business - vereniging oud KMA-officieren

Sponsoring 

 

Sportclub Bemmel SCB
Inlooptenue C2
  Inlooptenue A3

KWF kankerbestrijding
Plansearch bv sponsort Alpe d'Huzes

Energy4all
Plansearch bv sponsort het Footgolfevent Nijmegen

Rotary Lingewaard
Plansearch bv sponsort het Lingewaards dictee

Wereld Natuurfonds
Plansearch bv sponsort het WNF

Stg. Fight Cancer
Plansearch bv sponsort Stg. Fight Cancer