Plansearchbv - TROTS OP

  • Het afronden van zijn studie aan de Koninklijke Militaire Academie met het predicaat ‘met genoegen’ In elke functie in zijn militaire loopbaan heeft hij een ‘tevredenheidsbetuiging’ mogen ontvangen.
  • Het deelnemen en succesvol uitlopen van de marathon van Rotterdam in 1990
  • Het deelnemen en succesvol afronden van de ‘Iron Man’ triathlon van Almere in 1991
  • Het deelnemen en succesvol uitlopen van de marathon van New York in 1997. 
  • Het extern verzelfstandigingsproces van Dar Milieudiensten N.V. waar hij een prominente rol speelde 
  • Zijn hele gezin
  • Plansearch B.V. en het grote aantal naar volle tevredenheid uitgevoerde (interim) opdrachten