Plansearchbv - LOOPBAAN

Na de Koninklijke Militaire Academie heeft Arno verschillende lijn- en staffuncties vervuld bij de Koninklijke Landmacht. Het grootste accent heeft hierbij met name gelegen op het aspect leidinggeven aan een team met logistiek-ondersteunende taken en verantwoordelijkheden. Van 1987 tot en met 1994 heeft Arno de rangen tweede luitenant tot en met kapitein doorlopen en na zijn actieve dienstverband is hij 'aangebleven' als reserve-officier in de rang van majoor.

Na zijn vertrek bij Defensie is Arno bijna 3 jaar werkzaam geweest bij de firma Booy Clean in Rotterdam. Booy Clean was een middelgroot familiebedrijf dat zich gespecialiseerd had in de industriële reiniging binnen de petrochemie, vooral in de omgeving van de Botlek. Ook hier was Arno vooral verantwoordelijk voor het aansturen van de uitvoerende medewerkers en de logistiek rondom grotere projecten. Tevens kreeg hij al snel o.b.v. zijn gedrevenheid en veelzijdigheid grotere en meer verantwoordelijkheden: investeringen, strategische inkoop, voorraadbeheer en onderhoud van materieel/materiaal. Binnen korte tijd groeide hij uit tot 'spin-in-het-web' die net onder de directeur/aandeelhouder alles moest stroomlijnen.

Vanaf 1997 is Arno begonnen in Nijmegen bij de toenmalige gemeentelijke reinigingsdienst. De opdracht was om van ambtelijke gemeente-organisatie toe te werken naar een krachtig en slagvaardig commerciëel bedrijf op afstand van de gemeente en met toekomstperspectief. Met een klein, hecht team is dit prima gelukt en ontstond Dar Milieudiensten NV Nijmegen. Met het verder groeien van de organisatie groeide Arno ook mee totdat hij uiteindelijk als adjunct directeur eindverantwoordelijk was voor de productieafdeling (150 uitvoerenden en 25 indirecten), alle gemeentelijke accounts (omzet van €23 miljoen) en het gros van inkoop en investeringen (waarde van €20 miljoen). Arno stond in- en extern bekend als "Mister Dar".

Daarna heeft Arno op 1 oktober 2008 Plansearch B.V. opgericht van waaruit hij als interim- of projectmanager uitdagende opdrachten tot een goed einde brengt. Inmiddels heeft Arno al een aantal verschillende opdrachtgevers tevreden achtergelaten. De opdrachten varieerden van deelname aan brainstormsessies tot het opzetten van logistieke systemen, maar wel veelal in de hem zo bekende afvalbranche. Arno zoekt echter niet bewust in die hoek maar wil zijn horizon verder verbreden door opdrachten vanuit verschillende branches op zich te nemen. Op die manier kan hij zich verder ontwikkelen en tevens met mensen en als mens groeien!